PLAZI

ještěři , želvy , hadi a krokodýli

želva sloní

ZelvaŽelva sloní (Chelonoidis (dříve Geochelone) nigra) žije na Galapágách, tj. Želvích ostrovech v Jižní Americe.
Z deseti poddruhů, které obývaly Galapážské ostrovy, existují dnes jen tři.
Dříve tyto želvy lovili námořníci jako zásobu masa na své cesty. Před příchodem člověka neměly na ostrovech nepřátele.
Želva sloní může dorůst délky 1,5 m, vážit až 250 kg (ví se o jedinci, který vážil 318 kg) a dožívají se i více než 200 let.
Záleží na velikosti ostrova, na menších ostrovech jsou samice těžké obvykle 27 kg a samci 55 kg.
U ostatních suchozemských želv bývají samice větší než samci.
Želva sloní má krunýř nad krkem více vyklenutý, aby natáhla krk na výše rostoucí listy.
Mají rádi lávová pole porostlá vegetací a vlhká místa v okolí vod a bažin.
Jsou býložravci, živí se výhonky trnitých rostlin, listnatými větvemi křovin, v období sucha jedí kaktusy i s trny.
Dobře a často plavou v moři okolo ostrovů, ve vodě občas zůstávají hodně dlouho, spásají rostliny u břehu.

 
ještěři , želvy , hadi a krokodýli