PLAZI

ještěři , želvy , hadi a krokodýli

hroznýš královský

Hroznýš královský(Boa constrictor)

 

 

Třída: Plazi
Řád: šupinatci
Výskyt: Mexiko až Argentina
Hmotnost: v průměru 27 kg
Délka těla: 2 - 4 m
Věk: průměrně 20 – 30 let, nejvyšší známý věk - 40 let

Charakteristika:
Hroznýš královský je velký had s úzkou a zašpičatělou hlavou. Jeho zbarvení je velmi variabilní (rozeznáváme asi 10 poddruhů). Na hřbetní straně jsou sedlovité kresby, které směrem ke konci ocasu nabývají až tmavočervené barvy. Při lovu se řídí hlavně zrakem a čichem, ale v kůži na hlavě má i množství tepločivných nervových zakončení, jejichž prostřednictvím vnímá také teplo vyzařované tělem kořisti. Stejně jako ostatní hroznýši má zachované pozůstatky pánevního pásma a zadních končetin, které jsou zřetelné především u samců jako malé drápkovité útvary po stranách řitního otvoru. Zornička je svislá. Břišní šupiny jsou větší než hřbetní, ale poměrně úzké. Na spodní straně ocasu je jedna řada podocasních šupin. Hroznýšovití hadi mají ve většině případů obě plíce. Všechny druhy patří mezi škrtiče, což znamená, že svoji kořist ovíjejí a dusí tlakem smyček těla.

Prostředí a stanoviště:
Typickým životním prostředím jsou tropické deštné lesy. V části Peru a Argentiny je však zastihneme i na polosuchých savanách.

Způsob života:
Kromě období páření dává přednost samotářskému způsobu života a loví hlavně v noci. V teplejších oblastech svého výskytu je hroznýš královský aktivní po celý rok, naproti tomu v chladnějších částech Peru a Argentiny upadá do jakési zimní strnulosti. Velmi často jej lze zastihnout u řeky, kde číhá na svoji kořist. Je také výborným plavcem.

Způsob obživy:
Jídelníček hroznýše královského je velmi pestrý. Mladí jedinci jsou aktivními lovci a požírají myši, malé ptáky a ještěrky. Jak roste tělo hroznýše, zvětšuje se i velikost jeho kořisti. Dospělý jedinec je méně aktivní a tráví většinu času na zemi, kde loví opce, kapybary, aguti, kajmany a pekari páskované. Svou kořist zabíjí stiskem těla, ovine se kolem jejího těla a při každém jejím vydechnutí své smyčky o kousek utáhne. Nakonec se již polapené zvíře nedokáže vůbec samo nadechnout a hyne udušením. Když hroznýš svoji kořist zaškrtí, začne ji polykat vcelku a to vždy hlavou napřed. Pokud je sousto mimořádně velké, nepřijímá had týden i déle jinou potravu.

Rozmnožování:
Pohlavní dospělost: ve 2. až 3. roce života, při dosažení velikosti 1,5 – 2 m
Počet vajec: živorodý, rodí 20 – 60 živých mláďat
Když je samice připravena k páření, zvedne ocas a ovine jím ocas samce. Potom může dojít k páření. Po oplození zůstávají vejce v těle samice, kde se kolem nich vytvoří tenká membrána. Na rozdíl od blízkých příbuzných krajt, které snášejí vejce, rodí hroznýši rovnou živá, plně vyvinutá mláďata. Každé z mláďat měří 45 – 50 cm. Mladí hroznýši začnou samostatně přijímat potravu ve stáří jednoho až dvou týdnů a tou dobou začnou také rychle růst. Délky přes jeden metr dosahují zpravidla již po několika měsících.

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena žádná ochranná opatření. Jeho počty se však stále snižují, hlavní příčinou je ničení původního životního prostředí a nelegální obchod s kůžemi.

Zajímavosti:
- Vlastní ocas hroznýše královského je velmi krátký, nepřesahuje 50 cm. U mnoha hadů dosahuje ocas až poloviny délky těla.
- Hroznýši a krajty patří nejprimitivnějším současným hadům. Důkazem tohoto tvrzení jsou zbytky zadních končetin na jejich těle. Ty jim zůstaly po čtyřnohých předcích, kteří se podobali dnešním ještěrům.
- Když se hroznýš královský cítí být ohrožen, syčí tak hlasitě, že je tento zvuk slyšitelný na vzdálenost 30 metrů.

 
ještěři , želvy , hadi a krokodýli