PLAZI

ještěři , želvy , hadi a krokodýli

gekon zedníGekon zední
(Tarentola mauritanica)

   Vzhled:Dorůstá délky 12-16cm, je žlutošedý až hnědočerný tečkovaný, pruhovaný i jednobarevný. Podél těla                má kožní záhyb. V omezených škálách je schopen měnit barvu. Sameček je větší a pestřeji zbarvený.                Tento gekon má velké oči bez víček.
   Výskyt:Středomoří, Pyrenejský poloostrov, Sardinie, Korsika, sever Afriky, bývalá Jugoslávie.
   Potrava:Je převážně hmyzožravý, žere cvrčky, sarančata, moučné červy, drobné pavouky,...
   Způsob života:Aktivní je nejen v noci, ale i za dne, často se vyhřívá na slunci. Pohybuje se hlavně na stěnách                domů a u osvětlení. pohlavně dospívají ve 4-5 letech a dožívají se až 20 let.
   Podmínky chovu:Vhodné je terarium o velikosti 50x30x40 s upravenou zadní stěnou pro lezení. Nejlepším                substrátem je písek. Teplota by se měla pohybovat od 20°C až do 30°C ve dne a v noci 16-22°C.
               Jedinec zimuje 4-6 týdnů při teplotě 10-15°C s malým mnžstvím potravy. Do teraria je vhodné umístit                některé rostliny. Dospělí jedinci nejsou moc agresivní.
   Rozmnožování:Samička klade dvě slepená vajíčka do písku. Po 2-4 měsících se znich líhnou mláďata (4cm).                Chováme je odděleně a krmíme malým hmyzem. Při kladení vajíček potřebují samice víc vápníku.
   Shrnutí: U tohoto druha je nejobtížnější inkubace vajíček a odchov mláďat. Gekon zední se dožívá až 20 let.                Také může být obtížné zajišťování potravy v zimě.

 
ještěři , želvy , hadi a krokodýli