PLAZI

ještěři , želvy , hadi a krokodýli

aligátor americký

aligátor americký(Alligator mississippiensis)

 

 

Třída: Plazi
Řád: krokodýli
Výskyt: jih USA od Severní Karolíny po Texas
Hmotnost: 200 – 225 kg
Délka těla: 180 – 400 cm
Věk: až 50 let

Charakteristika:
Aligátoři jsou společně s krokodýli, kajmany a gaviály považováni za nejmohutnější sladkovodní predátory. Všichni jsou výborně přizpůsobeni k lovu a životu ve vodním prostředí. Mají vřetenovitý tvar těla s protáhlouhlavou vybíhající v dlouhé čelisti.

Prostředí a stanoviště:
Typickým prostředím jsou bažiny a mokřady, řeky, vodní kanály a různá jezera. Snášejí i brakickou vodu.

Způsob života:
Většinu svého života tráví aligátoři samotářsky. Obě pohlaví se setkávají pouze v období rozmnožování. Malí aligátorci jsou ihned po vylíhnutí zcela soběstační.

Způsob obživy:
Mladí jedinci se živí bezobratlými živočichy, rybami a obojživelníky. V potravě starších zvířat převažují želvy, hadi, ptáci a savci.

Rozmnožování:
Pohlavní dospělost: závisí na velikosti aligátora, ve volné přírodě dochází k prvnímu páření kolem 10 – 12 roku života
Délka inkubace: 2 – 3 měsíce
Počet vajec: 25 - 60
Doba odchovu mláďat: mláďata jsou ihned po vylíhnutí soběstačná
V době rozmnožování se aligátoři ozývají hrdelním bučivým řevem. Hlasy jednotlivých zvířat se liší a umožňují dorozumívání v nepřehledném prostřed zarostlých bažin. Samice vrší z bahna a zahnívajících rostlinných zbytků kupovité hnízdo o průměru 150 – 200 cm a výšce až 90 cm. Dovnitř klade 20 – 60 vajec s tvrdou skořápkou. Vajíčka jsou dlouhá kolem 7,5 cm a teplo vznikající hnilobným procesem uvnitř hnízda zajišťuje jejich zdárnou inkubaci i v zastíněných místech. Malí aligátoři měří 20 – 25 cm a líhnou se přibližně za 65 dní. Z velké hnízdní kupy se však sami nedostanou, a tak svými hlasy přivolají samici, který hnízdo rozhrabe. Mláďata se drží pohromadě v blízkosti samice ještě 1 – 3 roky.

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena žádná ochranná opatření.

Zajímavosti:
- Přesto, že aligátor může být člověku nebezpečný, není vysloveně útočný a případy, kdy zabil člověka jsou vzácné (na Floridě asi 5 lidí za 15 let).
- Na počátku 20. století byli aligátoři téměř před vyhubením. Hlavní příčinou jejich úbytku byl především nadměrný lov pro jejich kůže. V současné době se jeho stavy natolik zvýšily, že byl opět povolen kontrolovaný odstřel.
- Jméno aligátor pochází ze španělského el lagarto, což znamená ještěrka.
- Zástupci řádů krokodýlů patří k několika málo žijícím živočichům, kteří přežili dodnes z období dinosaurů, aniž by se za posledních 65 miliónů let výrazněji změnili.
- Pro potápění mají aligátoři dvě adaptace, které zabraňují vniknutí vody do plic a trávicího traktu. Vstup do hrdla uzavírá zvláštní masitá záklopka, takže krokodýl může pod vodou bez problémů otevřít tlamu a lovit kořist. Podobnými záklopkami může uzavírat i vnější otvory nozder a zvukovodů.

 
ještěři , želvy , hadi a krokodýli